ინსპექციისა და რევიზიის მომსახურებები

ექსპლუატაციაში მყოფი ყველა აღჭურვილობა, მათი მართებული ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად უნდა შეესაბამებოდეს საკანონმდებლო მოთხოვნებს. ინსპექცია განსაზღვრავს ტექნიკური აღჭურვილობის კანონთან შესაბამისობის მოთხოვნებს. ინსპექციის შემდგომი ეტაპია რევიზია რომელიც ამოწმებს შესაბამისობას. რევიზია სავალდებულოა და ის რეგულირდება კანონის, ეროვნული სტანდარტების და ევროკავშირის რეგულაციების შესაბამისად.

ხარისხის უზრუნველყოფა

სახანძრო უსაფრთხოების რევიზია

წნევის ჭურჭლის რევიზია

გაზის მოწყობილობების / ტექნიკის რევიზია

ელექტრონული მოწყობილობების რევიზია

ამწევი მოწყობილობები რევიზია

ტექნიკური აღჭურვილობების რევიზია და ისნპექცია

შეკუმშული ჰაერის მოხმარების ენერგოაუდიტი

SEDEX - სოციალური შესაბამისობის აუდიტი

სწრაფი დაკავშირება
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.