შეკუმშული ჰაერის მოხმარების ენერგოაუდიტი

შეკუმშული ჰაერი გამოიყენება ყველა სამეწარმეო და საექსპლუატაციო კომპანიაში და წარმოადგენს სამეწარმეო ბიზნესის „გულს“ (მრეწველობა უშუალოდ არის დაკავშირებული შეკუმშული ჰაერის მიწოდებასთან).

შეკუმშული ჰაერი, მაგ., პნევმატური ენერგია, წარმოადგენს ყველაზე ძვირადღირებულ ენერგიას ნებისმიერი კომპანიისთვის, რომელიც მას იყენებს.

შეკუმშული ჰაერის მოხმარების ენერგოაუდიტი სარგებელი:

  • არსებული რესურსის, სადისტრიბუციო ქსელებისა და შეკუმშული ჰაერის გამოყენების ასახვა/კარტირება;
  • ტექნიკური სტატუსის შეფასება;
  • შეკუმშული ჰაერის რეალური მოხმარებისა და მისი ხარისხის გაზომვა;
  • დაკარგული შეკუმშული ჰაერის მოცულობის ლოკალიზება და დაანგარიშება;
  • სპეციფიკური ლოკაციების აღწერა და ფოტოდოკუმენტირება;
  • შეკუმშული ჰაერის ერთეულისათვის ფასის დაწესება (m3n/h) და დაკარგული მოცულობის ფინანსურ-რაოდენობრივი შეფასება;
  • სპეციფიკური ზომები მსხვილი დანაკარგების აღმოსაფხვრელად და ინვესტიციის დასაბრუნებლად;
  • პნევმატური სისტემის, როგორც ერთიანი მთელის, ოპტიმიზირება - ოპტიმალური ეფექტურობა და საექსპლუატაციო კომპრესორის გადატვირთვა, შეკუმშული ჰაერის მოდიფიკაცია (ფილტრაცია, გაშრობა), კონდენსატის კოლექცია და ლიკვიდაცია ჩეხეთის რესპუბლიკაში მოქმედი სანიტარული ზომების მიხედვით;
  • კომპრესორებიდან ნარჩენი სითბოს გამოყენება, გამაგრილებელი ჰაერის მიწოდება და დრენაჟი, წნევის დაკარგვის თავიდან აცილების მიზნით გამანაწილებელი ქსელების მოდიფიკაცია და ინსპექცია, რესურსის საექსპლუატაციო რეზერვის შექმნა და ა.შ.

ენერგო აუდიტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც მოსამზადებელი ეტაპი ISO 11011 სტანდარტის სერტიფიცირებისათვის - „შეკუმშული ჰაერის სისტემის ენერგოეფექტურობის სერტიფიცირება“.

სწრაფი დაკავშირება
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.