სახანძრო უსაფრთხოების რევიზია - სახანძრო უსაფრთხოების მოწყობილობები.

ექსპლუატაციაში მყოფი ყველა ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონებსა და მათ მოთხოვნებს მათი გამართული ფუნქციონირების მიზნით.

სახანძრო უსაფრთხოების მოწყობილობები

ყველა ტექნიკური დოკუმენტაცია უნდა შეესაბამებოდეს ჩეხეთის რესპუბლიკისა და ევროკავშირის სათანადო კანონებსა და რეგულაციებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოები არ დაუშვებენ აღჭურვილობის გამოყენებას და შესაძლოა დააწესონ ჯარიმა. მართალია, ინსპექციის ყველაზე რეალურ სარგებელს წარმოადგენს პრევენცია, თუმცა მისი მიზანია, რისკისა და საფრთხეების იდენტიფიკაციის გზით შეამოწმოს და გამოავლინოს აღჭურვილობის ფუნქციონირებაში დაფარული პოტენციური სისუსტეები.

სახანძრო უსაფრთხოების რევიზია სარგებელი:

  • სახანძრო სარქველები
  • ხანძრის შემკავებლები
  • კვამლისა და სიმხურვალის გასანიავებელი მოწყობილობები
  • ცეცხლის ჩამკეტები
  • ცეცხლის პორტატული ჩამქრობები
  • წყლის ასაღები წერტილები
  • სახანძრო კიბეები და მშრალი დაწნევითი მილები
  • ცეცხლის ელექტრონული სასიგნალიზაციო სისტემა (EFS – Electrical fire signalisation systems)
  • სტაბილური ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემა (SFE – Stable fire extinguishing appliances)

სერტიფიცირებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ საკუთარი თავი წარადგინონ ასეთად და გამოიყენონ URS-ის საინსპექციო ლოგო დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე.

სწრაფი დაკავშირება
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.