ტექნიკური აღჭურვილობების რევიზია და ისნპექცია

ტექნიკური აღჭურვილობების რევიზია და ინსპექცია, რომელიც არ მოითხოვს სერტიფიცირებასა და ნებართვას ჩეხეთის რესპუბლიკის ტექნიკური ინსპექციის ორგანოსაგან. ექსპლუატაციაში მყოფი ყველა ტექნიკური აღჭურვილობა უნდა შეესაბამებოდეს სათანადო კანონების მოთხოვნებს მათი მართებული ფუნქციონირების მიზნით.

ინსპექცია განსაზღვრავს ტექნიკური აღჭურვილობების იმ მოთხოვნებს, რომლებიც შესაბამისობაში უნდა მოვიდნენ კანონისა და სხვა რეგულაციების მოთხოვნებთან.

ყველა ტექნიკური დოკუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის სათანადო დირექტივებსა და რეგულაციებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოები არ დაუშვებენ აღჭურვილობის გამოყენებას და შესაძლოა კომპანიას დააკისრონ ჯარიმა. ინსპექციის მიზანია, რისკისა და საფრთხეების იდენტიფიკაციის გზით შეამოწმოს და გამოავლინოს აღჭურვილობის ფუნქციონირებაში დაფარული პოტენციური სისუსტეები.

 

ტექნიკური აღჭურვილობების რევიზია და ისნპექცია სარგებელი:

  • კიბეები და თაროები
  • სპორტული დარბაზის აღჭურვილობა
  • სპორტული ცენტრების აღჭურვილობები
  • მექანიკური სატრანსპორტო მოწყობილობები, მაგ., ხელის ჰიდრავლიკური ურიკა

სერტიფიცირებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ საკუთარი თავი წარადგინონ ასეთად და გამოიყენონ URS-ის საინსპექციო ლოგო დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე.

სწრაფი დაკავშირება
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.