მიწოდებული საქონლისა და მასალის ხარისხის უზრუნველყოფა

ამ მომსახურების სარგებელს წარმოადგენს ფინანსური დანაზოგების გაკეთება იმ შემთხვევებში, როდესაც მიწოდებული საქონელი არ ემთხვევა დაკვეთას, ან კიდევ, როდესაც არის უთანხმოება საქონლისა და მასალის მიწოდებასა და გადაცემასთან დაკავშირებით.

მიწოდებული საქონლისა და მასალის ხარისხის უზრუნველყოფა

ეს სფეროები მოიცავს იმ საქმიანობებს, რომელთა მონიტორინგიც ხორციელდება მესამე მხარის მიერ, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ინსპექციის ჩატარება მიუკერძოებლად და შესაბამისი კვალიფიკაციის მიხედვით.

ხარისხის უზრუნველყოფა სარგებელი:

  • ნედლი მასალების მომზადება
  • მიწოდებული მარაგის ინსპექცია გარეთ მათი მიღებისას ან მყიდველის უძრავი ქონების შიგნით საქონლის ხარისხის შემოწმების, წინასწარ მოწოდებულ ნიმუშთან შესაბამისობის შემოწმებისა და წინასწარ დადგენილ ხარისხთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით
  • საქონლის შეფუთვისა და გადაზიდვის ზოგადი შემოწმება
  • რამდენიმე შეფუთვისა და მათზე არსებული ნიშნების შემოწმება
  • საქონლის ატვირთვისა და ჩამოტვირთვის მეთოდების შემოწმება
  • ტვირთის სატრანსპორტო საშუალებაზე განთავსებისა და დამაგრების შემოწმება
  • ყველა საჭირო დოკუმენტის შემოწმება (ტექნიკური დოკუმენტაცია, მოწმობები, სერტიფიკატები).

სერტიფიცირებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ საკუთარი თავი წარადგინონ ასეთად და გამოიყენონ URS-ის საინსპექციო ლოგო დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე.

სწრაფი დაკავშირება
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.