გაზის მოწყობილობების / ტექნიკის რევიზია

ექსპლუატაციაში მყოფი გაზის ტექნიკა/მოწყობილობა უნდა შეესაბამებოდეს მათი გამართული ფუნქციონირების შესახებ არსებული კანონებისა და წესების მოთხოვნებს.

ყველა ტექნიკური დოკუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის სათანადო დირექტივებსა და რეგულაციებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოები არ დაუშვებენ აღჭურვილობის გამოყენებას და შესაძლოა კომპანიას დააკისრონ ჯარიმა. ინსპექციის მიზანია, რისკისა და საფრთხეების იდენტიფიკაციის გზით შეამოწმოს და გამოავლინოს გაზის ტექნიკის/მოწყობილობის ფუნქციონირებაში დაფარული პოტენციური სისუსტეები.

გაზის მოწყობილობების / ტექნიკის რევიზია სარგებელი:

  • გაზის ტექნიკა/მოწყობილობა
  • გაზის მილები
  • გაზის წნევის მარეგულირებლები და მარეგულირებელი სადგურები
  • გაზის სადგურები
  • ბიოგაზის სადგურები.

სერტიფიცირებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ საკუთარი თავი წარადგინონ ასეთად და გამოიყენონ URS-ის საინსპექციო ლოგო დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე.

სწრაფი დაკავშირება
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.