ამწევი მოწყობილობების რევიზია

ექსპლუატაციაში მყოფი ყველა ტექნიკური მოწყობილობა უნდა შეესაბამებოდეს მათი გამართული ფუნქციონირების შესახებ არსებული კანონებისა და წესების მოთხოვნებს.

ყველა ტექნიკური დოკუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს სათანადო კანონებს, წესებსა და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებსა და რეგულაციებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოები არ დაუშვებენ აღჭურვილობის გამოყენებას და შესაძლოა კომპანიას დააკისრონ ჯარიმა. ინსპექციის მიზანია, რისკისა და საფრთხეების იდენტიფიკაციის გზით შეამოწმოს და გამოავლინოს ტექნიკური მოწყობილობის ფუნქციონირებაში დაფარული პოტენციური სისუსტეები.

ამწევი მოწყობილობები რევიზია სარგებელი:

  • ყველა სახეობის ამწე
  • დომკრატის ხრახნი
  • პანდუსი
  • ტვირთის ამწეები
  • სამშენებლო ოწინარი
  • განმტვირთავი ტექნიკა - მტვირთავი ტექნიკა.

სერტიფიცირებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ საკუთარი თავი წარადგინონ ასეთად და გამოიყენონ URS-ის საინსპექციო ლოგო დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე.

სწრაფი დაკავშირება
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.