წნევის ჭურჭლის რევიზია

ექსპლუატაციაში მყოფი ყველა ტექნიკური მოწყობილობა უნდა შეესაბამებოდეს მათი გამართული ფუნქციონირების შესახებ არსებულ კანონებისა და წესების მოთხოვნებს.

ყველა ტექნიკური დოკუმენტი უნდა შეესაბამებოდეს სათანადო კანონებს, წესებსა და ევროკავშირის შესაბამის დირექტივებსა და რეგულაციებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაბამისი ორგანოები არ დაუშვებენ აღჭურვილობის გამოყენებას და შესალოა კომპანიას დააკისრონ ჯარიმა. ინსპექციის მიზანია, რისკისა და საფრთხეების იდენტიფიკაციის გზით შეამოწმოს და გამოავლინოს ტექნიკური მოწყობილობის ფუნქციონირებაში დაფარული პოტენციური სისუსტეები.

წნევის ჭურჭლის რევიზია სარგებელი:

  • კომპრესორები
  • ჰაერის ცისტერნები
  • საქვაბე ოთახის აღჭურვილობები
  • სტაბილური წნევის ჭურჭელი
  • ჰიდრავლიკური აკუმულატორები.

სერტიფიცირებულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ საკუთარი თავი წარადგინონ ასეთად და გამოიყენონ URS-ის საინსპექციო ლოგო დამატებითი საფასურის გადახდის გარეშე.

სწრაფი დაკავშირება
 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.