საექსპლუატაციო უსაფრთხოების კონცეფციის შესახებ

ყველა ორგანიზაციას აქვს თავისათვის დამახასიათებელი საქმიანობა და ეძებს გზებს მისი ღირებულების გასაზრდელად. საექსპლუატაციო უსაფრთხოების კონცეფცია უზრუნველყოფს უსაფრთხო ოპერციებსა და ხარჯების შემცირებას კომპანიებისა და მათი ხელმძღვანელობისათვის.

საექსპლუატაციო უსაფრთხოების კონცეფცია ბიზნესს უწევს ტექნიკურ მხარდაჭერას და წარმოადგენს რისკის მართვის არსებით ნაწილს.

ეს კონცეფცია შემუშავებულ იქნა ჩვენი პროფესიონალების მიერ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში და სხვადასხვა ორგანიზაციასთან რისკის მართვასა და მართვის სისტემებზე მუშაობის ხანგრძლივი გამოცდილების საფუძველზე.

საექსპლუატაციო უსაფრთხოების კონცეფციის შესაბამისად, URS Holdings-ი ითვალისწინებს იმ ფაქტს, რომ ყველა ორგანიზაციას აქვს მხოლოდ თავისათვის დამახასიათებელი ბიზნესსაქმიანობა. URS Holdings-ს შეუძლია გახდეს თქვენი "პარტნიორი", რომელიც დაგეხმარებათ უსაფრთხო საოპერაციო საქმიანობის განხორციელებაში შემდეგი საშუალებების გამოყენებით: სათანადო მარეგულირებელი სტანდარტების დანერგვა; ისეთი მართვის, სერტიფიცირებისა და დაზღვევის შენარჩუნება, რომელიც დაარეგულირებს ყველა პროცესს თქვენს კომპანიაში.

 

საექსპლუატაციო უსაფრთხოების წყალობით თქვენ
დაზოგავთ ხარჯებს
და უსაფრთხოს გახდით თქვენს ბიზნესს!

კორექტული და კარგად დაბალანსებული
დაზღვევა შემთხვევითობების წინააღმდეგ.

შესაბამისობის უზრუნველყოფა
ტექნიკურ მოთხოვნათა, სტანდარტებთან
და რეგულაციებთან.

თქვენი პროდუქტის
ხარისხისა და უვნებლობის შემოწმება.

ყველა თანამშრომლის
პოტენციალის ზრდა.

როგორ გავაუმჯობესოთ ხარისხი და მართვა?
კარგად მოწესრიგებული
მართვის სისტემით.

ყველაფერი იწყება
სამართლებრივი შესაბამისობით.

რა არის თქვენი კომპანიის მიზანი?
საქმიანობის წარმართვა ეფექტურად,
უსაფრთხოდ და პასუხისმგებლობით.

URS Holdings-ის მომსახურებები უზრუნველყოფს ბიზნესის პრაქტიკულ მხარდაჭერას და დღესდღეობით წარმოადგენს რისკის მართვის არსებით ნაწილს.

საოპერაციო უსაფრთხოების კონცეფცია წარმოიშვა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სხვადასხვა ორგანიზაციასთან რისკის მართვაზე და მართვის სიტემებზე მუშაობისას მიღებული დიდი გამოცდილების შედეგად.

კომპანიის საიმედო და უსაფრთხო საექსპლუატაციო საქმიანობის უპირატესობას წარმოადგენს URS Holdings-ის შესაძლებლობა, მიაწოდოს ცოდნაზე დაფუძნებული მომსახურება, რომელიც გულისხმობს რისკის მართვას კომპანიის საქმიანიბაში. ბიზნესის ყველა მოთხოვნა შეიძლება მოქცეულ იქნეს კონტროლის ქვეშ  შემდეგი საშუალებების გამოყენების გზით: შესაბამისობა მოქმედ რეგულაციებთან, მართვის სისტემებთან, პროდუქტის ხარისხთან, ინსპექტირებასთან, რევიზიებთან და სათანადო დაზღვევებთან.

კომპანიის საიმედო და უსაფრთხო საექსპლუატაციო საქმიანობის სარგებელს წარმოადგენს ის, რომ URS Holdings-ის თანამშრომლები მუშაობენ კლიენტთა მოთხოვნებზე, რომლებიც თანაზიარად არიან დაკავშირებული. ამასთანავე, კლიენტთათვის სარგებელს ზრდის საიმედო და უსაფრთხო საექსპლუატაციო საქმიანობის სფეროში „ერთი სარკმლის“ პრინციპით მიდგომა.

 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.