გამოქვეყნებული მასალები

URS Holdings-ის ვებსაიტი წარმოადგენს საერთო შუამავალს, რომელიც „უფრო ფართო საზოგადოებას“ აწვდის საჭირო განმარტებებს URS Holdings-ისა და მასთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ მიწოდებული მომსახურებების შესახებ. დროდადრო ხორციელდება ვებსაიტის განახლება და ყველაფერი კეთდება მისი განახლებული სახით, შეცდომებისა და ხარვეზების გარეშე შესანარჩუნებლად.

URS Holdings-ი არ აგებს პასუხს ნებისმიერი საქმიანობის ან მომსახურების დაკარგვაზე ან სხვა პრობლემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ვებსაიტზე ნაპოვნ რომელიმე შეცდომასთან ან ხარვეზთან.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა:

URS Holdings-ი აღჭურვილია ავტომატური თარგმნის მომსახურებით, თუმცა შესაძლებელია, რომ ერთი ენიდან მეორეზე თარგმანი არ იყოს ზუსტი, ხოლო, თუკი გაგიჩნდებათ ეჭვი თარგმანის შინაარსის/მნიშვნელობის მიმართ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ URS Holdings-ის სათავო ოფისში შემდეგ ელექტრონულ ფოსტაზე: info@urs-holdings.com

ბეჭდური მასალები

ხშირ შემთხვევაში ბეჭდური მასალების წარმოებას აქვს ზოგადმარკეტინგული და საინფორმაციო დატვირთვა და გათვლილია URS Holdings-ის პოტენციურ მომხმარებლებზე. ვებსაიტის მსგავსად, კეთდება ყველა ძალისხმევა ბეჭდური მასალის შეცდომებისა და ხარვეზების გარეშე გამოსაცემად.

URS Holdings-ი არ აგებს პასუხს ნებისმიერი საქმიანობის ან მომსახურების დაკარგვაზე  ან სხვა პრობლემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია ბეჭდურ მასალებში ნაპოვნ რომელიმე შეცდომასთან ან ხარვეზთან.

ზოგადი კომუნიკაციები/კავშირები და ხელშეკრულებები

URS Holdings-ი კავშირს ამყარებს (კომუნიკაციების მეშვეობით) ყველა მომხმარებელთან  და მიუთითებს შერჩეული მომსახურების ყოველი ეტაპისთვის საჭირო მოთხოვნებზე ციტირებების, შეთავაზებული სერვისის პირობების გაცნობისა და ვებსაიტების ბმულების მითითებით გზით.

კეთდება ყველა ძალისხმევა, რათა კომუნიკაციებში შემავალი პირობები და ინფორმაცია არ შეიცავდეს შეცდომებსა და ხარვეზებს, თუმცა URS Holdings-ი არ აგებს პასუხს ნებისმიერი საქმიანობის ან მომსახურების დაკარგვაზე ან სხვა პრობლემებზე, რომლებიც დაკავშირებულია კომუნიკაციებში ნაპოვნ რომელიმე შეცდომასთან ან ხარვეზთან.

 

Please select ...

Certification of Systems
www.urs-certification.co.uk

Certification of Persons
www.urs-persons.co.uk

Certification of Products
www.urs-products.com

Inspection and Revision
www.urs-inspection.co.uk

Insurance
www.urs-insurance.co.uk

×
საიტი იყენებს ქუქი ფაილებს. ქუქი ფაილების სიის ნახვა და მათი წაშლა შესაძლებელია თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებიდან. ვეთანხმები, შეტყობინების დახურვა.